Deze website wordt mogelijk gemaakt door Stichting Ondersteuning Schietsport

 

Het Grootste, Actiefste en Baanbrekende district in de Historische Wapen Groep

 

Gehandicapte Schutters voorzien van de classificatie SH1 of SH2 kunnen uiteraard mee schieten met historische wapens. Informatie hierover is te vinden op de site van de KNSA.

 

Deelname Gehandicapte Schutters aan een wedstrijd

 

Informatie Competitie Noord

 

Informatie Competitie Zuid

 

Informatie Beaumont wedstrijd

Update  20-2-2024

Waarschuwing Schutters deze kist is nu verplicht voor kruitopslag

Voorzitter DTC-3 Historische wapens: Cees Kalfsvel (rechts)

Afdelingscoördinator Noord: Kees Punt (links)

Afdelingscoördinator Zuid: René de Bruin (midden)

 

e-mail: DK-3@KNSA-HW.nl

 

 

Wedstrijd overzicht Historische wapens KNSA

 

Uitleg bijzonderheden en voorkomende problemen met voor en achterlaad wapens

 

 

Uitslagen wedstrijden district 3 met pilots

 

Overzicht AK / DK en Ranking wedstrijden district 3. Wedstrijden seizoen 2023-2024

 Op al deze 50 meter wedstrijden kan de facultatieve disciplines (Pilot) Henry en "San Juan Hill Drill" (Salvo Vuur)  worden geschoten de uitslagen Henry zullen na de wedstrijd worden aangepast zodat ze voldoen aan het SWR

 

24 februari

25 meter

DK 25 meter sv De Vrijheid Leiderdorp  

Inschrijven: DK-3@KNSA-HW.NL

Webpagina vereniging

Sluitingsdatum: 16-2-2024

24 en 25 februari

50 meter

DK 50 meter sv De Vrijheid Leiderdorp  

Inschrijven: DK-3@KNSA-HW.NL

Webpagina vereniging

Sluitingsdatum: 16-2-2024

16 maart

25/50 meter

Hot Dog Shoot vs Langedijk

Inschrijven: wedstrijden@KNSA-HW.nl

Webpagina vereniging

Sluitingsdatum: 8-3-2024

30 maart

25/50 meter

Kaaswedstrijd sv De Vrijheid Edam

Inschrijven: wedstrijden@KNSA-HW.nl

Webpagina vereniging

Sluitingsdatum: 22-3-2024

14 april

100 meter

DK 100 meter sv OKK Wateringen

Inschrijven: hw@svokk.nl

Sluitingsdatum: 7-4-2024

13 april

25/50 meter

Beaumont wedstrijd sv Dutch Muzzleloaders

Inschrijven: competitie@dutchmuzzleloaders.nl

Webpagina vereniging

Sluitingsdatum: 5-4-2024

23 juni

25/50 meter

KSV Oranje Nassau

Inschrijven: baanplanner.eu

Webpagina vereniging

Sluitingsdatum: 15-06-2024

21 september

25/50 meter

Meatball Shoot sv De Vrijheid Leiderdorp

Inschrijven: 

Webpagina vereniging

Sluitingsdatum: 13-09-2024

 

Wij willen alle verenigingen en vrijwilligers in district 3 welke zich hebben ingezet voor het organiseren van AK DK en Ranking wedstrijden in de historische Wapengroep hartelijk danken voor hun inzet door jullie inzet zijn meer dan 70% van de gerankte schutters in de Historische Wapen Groep lid van een vereniging in district 3. De tendens van teruglopende wedstrijddeelname in Nederland is mede door jullie inzet niet zichtbaar in ons district.  Wij weten dat er nog meer verenigingen Ranking wedstrijden willen organiseren en hebben een verzoek voor meer Ranking wedstrijden  voorgelegd bij het bestuur van de KNSA maar dit bleek niet mogelijk. Het aantal gerankte schutters is een goede afspiegeling van het aantal geschoten wedstrijden in district 3 vergeleken met de andere districten. Door onze inzet zijn twee extra verenigingen opgeleid om zelfstandig Ranking, AK en DK wedstrijden te organiseren en ssv De Vrijheid Leiderdorp heeft volgens de regels een aanvraag neergelegd bij de LTC-HW voor het organiseren van het NK 25 en 50 meter in 2024.

 

Verslag DTC-HW district 3 2020

Verslag DTC-HW district 3 2021

Verslag DTC-HW district 3 2022

Verslag DTC-HW district 3 2023 Update

 

 

 

Persoonsgegevens:

Voor deze wedstrijden  gebruikt de DTC-HW3 of de organiserende vereniging ook persoonsgegevens ook al is het op zeer beperkte schaal.

 

Welke informatie gebruiken wij:

1.   Naam Schutter

2.   KNSA nummer schutter

3.   Vereniging waar schutter lid is. (in district 3 voor AK/DK).

4.   Geboorte maand en jaar voor de disciplines Dreyse en Pope

5.   Telefoonnummer voor communicatie op korte termijn

6.   E-mail adres voor het versturen van wedstrijd  gerelateerde zaken.

 

Deze gegevens staan op een beveiligde computer en zij worden niet verstrekt aan derden en zullen na drie jaar automatisch worden verwijderd nadat dat de schutter stopte met deelname.

 

Privacy:

Foto’s en video’s met een herkenbaar in beeld gebrachte betrokkene worden meestal gezien als persoonsgegevens om deze reden is het maken van foto’s en video’s gedurende de wedstrijd verboden. Een uitzondering zijn foto’s genomen op AK en DK welke het doel hebben om gepubliceerd te worden in de Schietsport zoals omschreven in artikel 8.6.D van het SWR deel 1.

 

 

Deze website heeft geen officiële binding met de KNSA maar heeft tot doel schutters in de historische wapengroep uit district 3 beter te informeren over AK, DK, Ranking en afdelingscompetities in district 3 waardoor het enthousiasme en de wedstrijd deelname toeneemt.